Avantatges de la Tecnologia LED

1a.- Gran varietat de grandàries i models de LED, a més, diferents opcions en tonalitats, tecnologia RGB i possibilitat de ser regulada… per tot això podem  adaptar les LED a les necessitats específiques de cada instal·lació.

2a.- Elevada durabilitat de les lluminàries LED que pot oscil·lar entre 15.000 hores i 50.000 hores (depenent de la qualitat del LED).

3a.- Reducció de la factura elèctrica entorn  a un 50% i un 80%.

4a.- Tècnicament la il·luminació LED millora considerablement l’eficiència dels aparells d’il·luminació, pel seu alt índex de reproducció cromàtica (IRC) i la seva arrencada immediata.

5a.- En un període de 3 anys recuperem  la inversió en aquest tipus d’il·luminació,  gràcies a l’estalvi aconseguit.

Molt important!

6a.- Les lluminàries LED presenten avantatges mediambientals. En ser més eficients produeixen menys emissions de CO2, no contenen mercuri ni altres metalls pesats, no emeten radiacions infraroges ni ultraviolades i en general contribueixen a reduir la contaminació lumínica ja que la llum que emet el LED sempre va direccionada.

No Comments

Post A Comment