Els fluorescents són uns tubs de vidre amb dos electros als seus extrems, al seu interior hi ha petites quantitats d’argó i vapor de mercuri: la superfície interna està revestida de substàncies fluorescents (fósfors) que transformen les radiacions ultra violeta a rojos amb el que la llum que fan es blanca.

Igual que amb la bombeta, existeixen ja els fluorescents Led, consumeixen molt menys, la seva durada és més llarga i la composició no és tòxica.  Són blancs, però existeixen diferents tonalitats, com és el blanc fred o càlid.