Les làmpades halògenes són una evolució de la làmpada incandescent.

 

Amb un filament de tungsté a l’interior d’un gas inert i una petita quantitat d’halògen (com iode o bromur). El filament i els gasos es troben amb equilibri químic, millorant el rendiment del filament i augmentant la seva vida útil.