fluorescente practic llum

FLUORESCENTS I TUBS LED

Com substituir els tubs fluorescents pels tubs LED?

1r.- Apagar l’equip, i comprovar que no arribi corrent a l’equip.
2n.- Extreure  el tub fluorescent i  anul·lar la reactància i el encebador.
3r.- Connectar la FASE a un extrem del portalàmpades i el NEUTRE a l’altre extrem del portalàmpades.

 

 Els avantatges principals dels tubs de Led:

L’estalvi energètic, de més del 50%.

Cal assenyalar que el consum d’un tub convencional, a part del propi consum, necessita d’una reactància el consum de la qual oscil·la entre 3 i 8 Watts per tub (En funció de la qualitat de la reactància).

L’estalvi en manteniment del tub LED, no necessita reactàncies ni encebadors.

El Consum: Els tubs LED consumeixen bastant menys que els tubs fluorescents. Un tub fluorescent de 600mm-18W amb reactància i encebador pot arribar a consumir el doble de la seva potència nominal a causa de la reactància

Arrencades: Els tubs LED són d’arrencada instantània i no els afecta a les seves hores de vida. En canvia un tub fluorescent triga a arrencar i el nombre d’encesos diaris afecta a la seva vida.

Medi ambient: Els tubs LED no necessiten de cap gas per encendre’s, els tubs fluorescents estan fabricats amb vapor de mercuri i els compostos de mercuri, són productes químics altament perillosos per a la salut humana i el medi ambient.

 

En quan temps puc amortitzar el canvi de tubs convencionals a tub LED?

Aquesta dada depèn de diversos factors: Nombre d’hores encès, dies i tarifa de discriminació horària.

Passos a realitzar abans de fer una inversió en tubs LED

Abans de comprar tubs LED, cal tenir en compte els consells anteriors, i la relació qualitat preu, per poder adquirir un tub LED de garantia.

Important: que tingui totes les certificacions, CE i RoHS.

#tubsLed #fluorescents #practicllum #posemllumalatevavida

No Comments

Post A Comment